Home / Diễn đàn xây dựng / Các Quy định về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Các Quy định về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Việc thanh toán, quyết toán và thưởng, phạt vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Ngày 20/12/2018, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1513/CV-BTh.XDCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận về việc hướng dẫn quản lý hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, ngày 12/3/2018 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 474 /BXD-KTXD gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận với nội dung như sau:

Tham khảo:Quảng bá thương hiệu

Thứ nhất, việc thanh toán, quyết toán và thưởng, phạt vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Thứ hai, việc tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiên theo Mục 6 Chương II Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Diễn đàn xây dựng

Xem thêm:gia lai

Thứ ba, việc xử lý khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo khoản 9 Điều 18, khoản 2 Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Theo nội dung văn bản số 1513/CV-BTh.XDCB, trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu được phê duyệt không có phần khối lượng khoan dẫn, tuy nhiên quá trình thi công cọc ép tư vấn thiết kế có văn bản xử lý thiết kế trong đó có bổ sung phần cọc khoan dẫn trước khi ép cọc. Theo đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận phải căn cứ vào hồ sơ hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định tại khoản 9 Điều 18, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP để xác định và thanh toán, quyết toán khối lượng công phát sinh cho phù hợp.

About bảo bao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *